ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το ασφαλιστικό μου γραφείο εγκαινιάζει και καινοτομεί για άλλη μια φορά, με την δημιουργία ασφαλιστικού προγράμματος για την ασφάλιση των μουσικών οργάνων.

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους Μουσικούς ή Ορχήστρες όσο και σε Εμπόρους ή Κατασκευαστές μουσικών οργάνων.

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου είναι Παγκόσμια.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κλοπή, Πλημμύρα, Απώλεια, Ζημιά σαν συνέπεια Τυχαίου Συμβάντος, Μείωση ή Απώλεια της αξίας συνεπεία Ατυχήματος.
 • Έκπτωση μέχρι 25% σε νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια Λόγω Μη Ζημιάς, με την προϋπόθεση καθαρού ιστορικού ζημιών τα τελευταία 5 χρόνια.
 • Χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για Μουσικούς κάτω των 16 ετών.
 • Ασφάλιση κατά Σεισμού (ανάλογα με τη χώρα που θα βρίσκεται το/τα μουσικό/ά όργανο/α).
 • Η ασφάλιση καλύπτει απώλεια ή ζημιά εάν είσθε Έμπορος Μουσικών Οργάνων και ενώ δουλεύετε στα Μουσικά Όργανα.
 • Τα ασφάλιστρα για τους Συνταξιούχους Μουσικούς είναι καλύτερα σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Πρόσθετη μικρής διάρκειας ασφαλιστική κάλυψη μέχρι ένα μήνα , χωρίς επιπλέον κόστος, κατά τη διάρκεια της ήδη υπάρχουσας και μέχρι του ποσού των 28.000€.
 • Ασφάλιση για απώλεια ή τυχαία ζημιά από το τελωνείο ή άλλες κυβερνητικές αρχές, με την προϋπόθεση ύπαρξης εν ισχύ ετήσιου ασφαλιστηρίου και με πρόσθετο κόστος ασφαλίστρων.
 • Ασφάλιση για απώλεια από αφύλακτα οχήματα ενώ βρίσκονται σε στάση (για ξεκούραση των οδηγών), χωρίς επιπλέον κόστος (μέγιστη αξία 550.000 ΕΥΡΩ).
 • Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των Κλιματολογικών Συνθηκών, εφόσον ζητηθεί.
 • Έξοδα ενοικίασης μουσικού οργάνου σε περίπτωση ζημιάς μέχρι το 25% της αξίας του αντικειμένου ή μέγιστο 5.500 ΕΥΡΩ.
 • Ενοικιαζόμενα Μουσικά Όργανα μέγιστης αξίας 22.500 ΕΥΡΩ, μέχρι 60 ημέρες ενοικίασης.
 • Ασφάλιση για νέα αποκτήματα για Ορχήστρες ή Συλλέκτες μέχρι το 25% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.
 • Σε Ορχήστρες, προσφέρουμε δωρεάν εκτίμηση των μουσικών οργάνων καθώς και έξοδα ταξιδιού σε περίπτωση ζημιάς, μέχρι του ποσού των 1.150 ΕΥΡΩ.
Γιώργος Καραμίχος – 📞 6972 600 330

Φόρμα με ενδιαφέρει: